Mobiliteit in Gent

Mobiliteitsbedrijf

In het Gentse straatbeeld ziet u iedere dag het werk van het Mobiliteitsbedrijf. Zo staan er overal fietsenstallingen en tonen de verkeersgeleidingsborden u meteen in welke parkeergarages er nog vrije plaatsen zijn. Aan de centrale balie helpen de medewerkers u bijvoorbeeld graag aan een bewonerskaart en in het Fietsendepot kan u op zoek gaan naar uw fiets.

Ook achter de schermen gonst het van de bedrijvigheid. Het vraagt heel wat planning, onderzoek, overleg, organisatie en praktische uitwerking om de verplaatsingen van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, autobestuurders,… op elkaar af te stemmen.

Ieder jaar opnieuw leveren die inspanningen resultaten op, vaak in samenwerking met andere diensten of organisaties. Enkele voorbeelden uit 2013: de lancering van deze website, de ontwikkeling van een parkeer-app, het 'denk mee'-traject voor een nieuw parkeerplan, het autovrij maken van het Woodrow Wilsonplein, het behoud van twee schoolstraten, de fietsenparkings Braunplein en Vooruit, de betere bekendmaking van doorlopende straten en de parking Savaanstraat, een rapport over het verplaatsingsdrag in Gent,...

 

In deze rubriek

Contact

U vindt de balie van het Mobiliteitsbedrijf aan het Sint-Michielsplein, naast de parking Sint-Michiels.

balie

Meer dan 20 jaar duurzaam mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid in Gent heeft sinds het allereerste fietsplan uit 1993 al flinke stappen vooruit gezet.

Gent investeerst in veilige wandel- en fietsverbindingen, zoals tussen het Keizerspark en de Visserij.

E-formulieren

Het Mobiliteitsbedrijf beschikt momenteel over een E-loket voor een beperkt aantal zaken. Via de links hieronder komt u direct op het juiste formulier terecht. Voor sommige aanvragen zijn de formulieren ter beschikking, maar moet u het ingevulde formulier nog aan het Mobiliteitsbedrijf bezorgen.

Mobiliteit in cijfers

Het Mobiliteitsbedrijf voert regelmatig studies uit rond mobiliteit. Dit gebeurt enerzijds door de eigen onderzoekscel, bijvoorbeeld het in kaart brengen van het verkeer op drukke kruispunten, het tellen van het aantal fietsers op belangrijke assen, kentekenonderzoek, snelheidsonderzoek,.. Anderzijds worden grotere studies uitbesteed. Hieronder vindt u de resultaten.

Fietstelpalen tellen voortdurend fietsers op de Visserij en de Coupure.

Publicaties

Het Mobiliteitsbedrijf geeft diverse folders en flyers uit die meer info bieden over diverse onderwerpen: fietsdiefstal, taxi, bewonerskaarten, ... Verder verschijnt er om de drie maand een 'Slim op weg-Nieuwsbrief'. U kunt die publicaties hier downloaden.

Nieuws

22-04-2015

Vacature projectcoördinator

Zin in een boeiende job? Het Mobiliteitsbedrijf werft projectcoördinatoren aan voor de Fietscel, de Cel Operationeel Beleid en de Cel Verkeerstechnische taken. Solliciteren kan tot 12 mei 2015.

fietsstraat
03-03-2015

Onderhoudscentrum en fietsendepot geopend

Onderhoudscentrum
10-02-2015

Mobiliteitsaanpak grote evenementen werpt vruchten af

Het Mobiliteitsbedrijf levert grote inspanningen om bij grote evenementen in Gent vervoerskeuzes positief te beïnvloeden en het verkeer in goede banen te leiden.

fietsbrug met voetgangers
23-01-2015

Info duurzame mobiliteit voor nieuwe Gentenaars

De Stad Gent wil Gentenaars en bezoekers stimuleren om zich duurzaam te verplaatsen. Alle nieuwe Gentenaars en nieuwe bezoekers aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf krijgen voortaan een map mee, met daarin alle informatie over duurzame verplaatsingen in Gent.

Infomap
15-12-2014

Tijdelijk loket tijdens renovatie

Door renovatiewerken zullen de loketten van het Mobiliteitsbedrijf tijdelijk naar de eerste verdieping verhuizen.

balie

Projecten

Nieuw Mobiliteitsplan Gent voor meer leefkwaliteit en bereikbaarheid

Het stadsbestuur heeft het ontwerp van het nieuwe mobiliteitsplan voorlopig vastgesteld. Op 2 maart start een openbaar onderzoek over dit plan.

verkeerscentrum